დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები“

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF


2020 წლის 26 ივნისს  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის და გრიგოლ რობაქიძის სახლობის უნივერსიტეტის სამართლის და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია „ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები“

კონფერენცია მისამსალმებელი სიტყვით გახსნა  და უძღვებოდა აკადემიკოსი, პროფესორი, დოქტორი გიორგი კვესიტაძე  - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი.

კონფერენციიის მონაწილეებს მიესალმნენ :

-პროფესორი, დოქტორი მამუკა თავხელიძე -გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი.

-პროფესორი, დოქტორი კრის  ესკრიჯი (აშშ), ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ნებრასკას უნივერსიტეტი.(ონლაინ ფორმათით)

-პროფესორი, დოქტორი მალხაზ ბაძაღუა, საქრთველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.

მოხსენებებით გამოვიდნენ:

 • პროფესორი, დოქტორი მალხაზ ბაძაღუა, საქრთველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.

ვიქტიმოლოგიის არსი და მნიშვნელობა;

 • პროფესორი, დოქტორი მინდია უგრეხელიძე -კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

-ვიქტიმოგენეზი

 • პროფესორი, დოქტორი კრის  ესკრიჯი (აშშ), ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ნებრასკას უნივერსიტეტი. (ონლაინ ფორმატით)

-კრიმინოლოგიის როლი გლობალურ დონეზე;

 • დოქტორი დავით სუჯაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

ვიქტიმოლოგიის პრობლემები საერთაშორისო ტერორიზმის კონტექსტში.

 • პროფესორი, დოქტორი ეკა ბესელია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი  , საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

COVID 19-ის პანდემიის ჭრილში პარლამენტის განსაკუთრებული როლი მსხვერპლთა დაცვის მიზნით.

 • პროფესორი, დოქტორი დავით გუგავა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

– ვიქტიმოლოგიური პრობლემები საქართველოს სისხლის სამართლის პოლიტიკაში

 • პროფესორი, დოქტორი თეიმურ აზ ფაჩულია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია .

-ვიქტიმოლოგიის ფილოსოფიური ასპექტები.

 • პროფესორი, დოქტორი მიხეილ მამნიაშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

-დაზარალებულის პროცესუალური რეგლამენტაცია, როგორც ვიქტიმოლოგიის მნიშვნელოვანი პრობლემა;

 • პროფესორი, დოქტორი პოლიკარპე (თემურ)  მონიავა, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

ვიქტიმოლოგიის არსი, მისი ადგილის განსაზღვრის პრობლემა, ეგრისის მეფე გუბაზ II-, ქართულ სინამდვილეში დღემდე ცნობილი პირველი ვიქტიმირების მსხვერპლი და მისი მკვლელობის საქმის სამართლებრივ-პოლიტიკური შედეგები.

 • პროფესორი, დოქტორი გიმზერ ალანია, სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

დაზარალებულის რეგულციის პროცესუალური რეგლამენტაცია გერმანიისა და საფრანგეთის საპროცესო კანონმდებლობებში.

 • პროფესორი, დოქტორი ყარამან ფაღავა -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,  ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; დოქტორი ლელა შენგელია - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მასტერი, საქართველოს ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი,  სამმართველოს უფროსი; სოფიო ჭირაქაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მასტერი, საქართველოს ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი; იულია ზედგენიძე - საქართველოს ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი,  სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი; ნანა გეთია - საქართველოს ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი; სისტენტ-პროფესორი, დოქტორი ელენე ფაღავა - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მასტერი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტი.

- ბულინგი სასკოლო ასაკის ბავშვებში .

 • პროფესორი, დოქტორი ვახტანგ მაისაია - -კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

- ვიქტიმოლოგია და მისი პოლიტიკური ასპექტები: საქართველოს გამოცდილება.

 • დოქტორანტი თამთა წირქვაძე -კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

-აფექტირებული დანაშაული, როგორც ვიქტიმოლოგიური პრობლემა.

 • დოქტორანტი ანზორ ჩუბინიძე, საქართელოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვიქტიმოლოგიური პრევენციის საკითხები სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საქმიანობაში

 • პროფესორი, დოქტორი მალხაზ ბაძაღუა, საქრთველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი; პროფესორი, დოქტორი მიხეილ ბაძაღუა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია;

ვიქტიმური ქცევის კრიმინოლოგიური თავისებურებანი.

კონფერენციაზე განსახილველად ასევე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები:

 • პროფესორი, დოქტორი ვიტალი კვაშისი (რუსეთი), რფ  შსს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოება.მსოფლიო ვიქტიმოლოგიური საზოგადოების წევრი (ონლაინ ფორმით).

– ოჯახური ურთიერთობების სამართლებრივი დაცვა: სახელმწიფოთა მხრიდან პირად ცხოვრებაში ჩარევის დაშვებადობის ფარგლები.

 • ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი გივი აბაშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია; ასისტენტი, დოქტორანტი ირაკლი აბაშიძე, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი (ონლაინ ფორმით),

- დანაშაულის მსხვერპლი კრიმინოლოგიაში და დაზარალებულისაგან მისი გამიჯვნის საკითხები.

 • პროფესორი, დოქტორი გიორგი ღლონტი, თსუ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

– უსაფრთხოების და ვიქტიმიზაციის პრობლემების ანალიზი საქართველოში 2010-2020 წლებში.

 • პროფესორი, დოქტორი პეტრე დაუთაშვილი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.

– ვიქტიმოლოგიის ადგილი და როლი სამართალწარმოებაში

მოხსენებების ირგვლივ გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს და მოსაზრებები გამოთქვეს აკადემიკოსებმა: გიორგი კვესიტაძემ და  როინ მეტრეველმა, პროფესორებმა მინდა უგრეხელიძემ, ეკა ბესელიამ, დავით სუჯაშვილმა, მალხაზ ბაძაღუამ, ასევე ანზორ ჩუბინიძემ.

კონფეენციას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერ ებათა   ეროვნული აკადემიის  აკადემიკოსები:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი როინ მეტრეველი, აკადემიკოს-მდივანი რამაზ ხუროძე, ვაჟა ლორთქიფანიძე და თამაზ შიკალაძე. ასევე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები.

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ შეაჯამა კონფერენციის შედეგები და წარმოადგინა სახელმწიფოსა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, მათ შორის ინიციატივა საქართველოს ვიქტიმოლოგიური საზოგადოების დაფუძნების აუცილებლობის შესახებ, ასევე მონაწილეებს აცნობა, რომ კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალში „კრიმინოლოგი“, ხოლო გამოთქმული მოსაზრებები და წინაადებები ეცნობება შესაბამის სახელმწიფო, საერთაშორისო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. დასასრულს მონაწილებს გადაეცათ კონფერენციის მონაწილეობის დამადასტრურებელოი სერტიფიკატები, ხოლო აკადემის წევრის დიპლომები პროფესორებს: მინდია უგრეხელიძეს, მამუკა თავხელიძეს, ბადრი ნაჭყებიას და ვახტანგ მაისაიას.

 

 

ჩვენი პარტნიორებისაიტზე იმყოფება

 414 სტუმარი 

ჟურნალები

არქივი

< ავლისი 2020 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

აკადემიის შესახებ

 • წესდება »»»
 • აკადემიის წევრები »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი",   ვრცლად »»