დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები“

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF

2023 წლის 23 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიამ, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტმა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩაატარა მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:

„დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები“

კონფერენცია გახსნა და მონაწილეებს მიესალმა: პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა - საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;

 

კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ:

-პროფესორი მამუკა თავხელიძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რომელმაც საქართველოს მეცნიერების, განსაკუთრებით კრიმინოლოგიის განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე და ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ნებრასკის უნივერსიტეტის პროფესორი კრისს ესკრიჯი დააჯილდოვა უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდოთი, ორდენით „მეცნიერებისა და განათლების ამაგდარი“

- აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი;

- პროფესორი კრის ესკრიჯი (აშშ) - ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოების აღმასრულებელიდირექტორი, ნებრასკას უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი.

- პროფესორი ჯემალ გახოკიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერი, საქართველოს სახლმწიფო უშიშროების მინისტრი (1997-1998), საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;

- პროფესორი რომან შენგელია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერეტუსი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;

- აკადემიკოსი რამაზ გახოკიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

 

 

კონფერენციის მოხსენებები წარმოადგინეს:

 1. პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესრიტეტი პროფესორმა მიხეილ ბაძაღუამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია – დანაშაულობის პრევენციის კონცეპტუალური საკითხები;
 2. აკადემიკოსმა თამაზ შილაკაძემ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - კრიმინოლოგია საგზაო-სატრანსპორტო კომუნიკაციებში;
 3. პროფესორმა კრის ესკრიჯმა (აშშ), ამერიკის კრიმინოლოგიის საზოგადოება, ნებრასკას უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. - დანაშაულობის პრევენციის ამერიკული გამოცდილება;
 4. მაგისტრი იასონ ნაჭყებიამ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი - დანაშაულის პრევენცია საქართველოში - ახალი ინიციატივები და შესაძლებლობები;
 5. პროფესორმა გიორგი თოდრიამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი; საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის პრევენციის რეპრესიული და სოციალური ორიენტაციის ზოგიერთი საკითხი;
 6. პროფესორმა ეკა ბესელიამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია – ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის პრევენცია და კრიმინოლოგიური ასპექტები;
 7. პროფესორმა მიხეილ მამნიაშვილმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია დოქტორანტი ნიკა ცხვარაშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - საპროცესო შეთანხმების გამოყენებისას პრევენციის პრობლემები;
 8. პროფესორმა პოლიკარპე (თემურ) მონიავამ, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია ასოცირებულ პროფესორმა გიმზერ ალანიამ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - პრევენციული საპოლიციო მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობაში;
 9. პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ, საქრთველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ადრეული პრევენციის ძირითადი საფუძვლები კრიმინოლოგიაში;
 10. ასოცირებულმა პროფესორმა ამირან მოსულიშვილმა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია;
 11. პროფესორმა მაია ნადარეიშვილმა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - დანაშაულობის პრევენციის საზოგადოებრივი დანიშნულება საქართველოში;
 12. პროფესორმა ვეფხვია გვარამიამ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს როლი აგრესიის დანაშაულის პრევენციაში;
 13. პროფესორმა ავთანდილ ხაზალიამ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - ოკუპირებულ აფხაზეთში ბავშვთა და ქალთა უფლებების დარღვევის პრევენცია;
 14. ასოცირებულმა პროფესორმა თამარ მამნიაშვილმა, ბიზნეს-ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი - დანაშაულის პრევენცია, როგორც საჯარო მმართველობის შემადგენელი ნაწილი;
 15. პროფესორმა თეიმურაზ ბერიძემ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია. - ადექვატური სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც დანაშაულის პრევენცია;
 16. დოქტორანტმა ლია ნახუცრიშვილმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პრევენციულიპოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ქართულ კანონმდებლობაში;
 17. პროფესორმა სალომე კაპანაძემ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - კულტურის როლი დანაშაულობის პრევენციაში;
 18. ასოცირებულმა პროფესორმა ბადრი ნაჭყებიამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - ტერორიზმის პრევენციის ფორმები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მაგაკითზე;
 19. დოქტორმა თამარ ჩიკვილაძემ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია - ლტოლვილთა სოციალურ ეკონომიკური გარანტიები, როგორც დანაშაულობის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება;
 20. დოქტორანტმა თამარ ლანჩავამ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - კიბერდანაშაულობის სპეციალური კრიმინოლოგიური პრევენციის აქტუალური საკითხები საქართველოში;

 

 

კონფერენციაზე ასევე განიხილეს მოხსენებები:

 1. ასოცირებულ პროფესორ მორის შალიკაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი სახელმწიფოს როლი დანაშაულის პრევენციაში ეკონომიკური დანაშაულის მაგალითზე;
 2. ასოცირებულ პროფესორ დავით სუჯაშვილის, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია კონფლიქტების პრევენციისა და დარეგულირების მექანიზმები;
 3. პროფესორ დავით გუგავას, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია დანაშაულის პრევენციის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პოლიტიკაში;
 4. ასოცირებულ პროფესორ გივი აბაშიძის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია დანაშაულის პრევენცია, როგორც მნიშვნელოვანი ეტაპი დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში;
 5. პროფესორ თემურ ფაჩულიას, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.ქურდული სუბკულტურის პრევენცია;
 6. პროფესორ პეტრე დაუთაშვილის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნის პრობლემები საქართველოს სისხლის სამართლისა და პატიმრობის კოდექსების მიხედვით;
 7. ასოცირებულ პროფესორ დავით გონდაურის, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია ხელოვნური ინტელექტის როლი დანაშაულის პრევენციაში;
 8. პროფესორ ჯემალ გაბელიას, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია პრევენციულიპოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ქართულ კანონმდებლობაში;
 9. პროფესორ ჯემალ ჯანაშიას, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულობათა აღკვეთა-აცილების (პრევენციის) კომპლექსური ღონისძიებები;
 10. დოქტორანტ ანზორ ჩუბინიძის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის პრევენციული საქმიანობა;

 

 

კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ, რომელმაც კონფერენციის მონაწილეებს გადაუხადა მადლობა და გადასცა სერთიფიკატები.

 

 

 

კომენტარის დამატება         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

ჩვენი პარტნიორებისაიტზე იმყოფება

 394 სტუმარი 

ჟურნალები

არქივი

< ავნისი 2023 >
      2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

აკადემიის შესახებ

 • წესდება »»»
 • აკადემიის წევრები »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი",   ვრცლად »»