გამგეობის წევრთა შეკრება-შეხვედრების ამსახველი ფოტომასალა

ბეჭდვა

ცენტრის დამფუძნებელთა – გამგეობის წევრთა
მორიგი შეკრება – შეხვედრები