დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

ბეჭდვა
ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრებმა, მეცნიერებმა და პრაქტიკოსებმა – იურისტებმა: მალხაზ ბაძაღუამ, გიორგი თოდრიამ, ოთარ კვაჭაძემ, გიორგი ღლონტმა, მანანა ხვედელიძემ, სერგო უზარაშვილმა, ჯემალ გაბელიამ, ნანა ლომაიამ, ლიანა ბიბილაშვილმა, მაია მოსიძემ, მიხეილ ბაძაღუამ

2001 წლის 28 ივნისს არასამეწარმეო იურიდიული პირის სახით დააფუძნეს „დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი. დაარსების დღიდან ცენტრის მეცნიერ–კონსულტანტია, პროფესორი რომან შენგელია.

 

ცენტრის მიზნები და ამოცანები:


ცენტრის საქმიანობის ფორმები:


ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა:

ასევე სტრუქტურაში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივ საწყისებზე და ხელშეკრულებებზე მეცნიერ–კონსულტანტების, ექსპერტებისა და ასისტენტების ინსტიტუტი.