ცენტრის სახელით გამოცემული წიგნების ნუსხა

ბეჭდვა

ცენტრს სახელთ გამოცემულ გნებს ნუსხა:

  1. ოთარ კვაჭაძე, „ჩვეულებრ კაცს არაჩვეულებრ ზმარ“, თბ 2002, რედაქტორ: ნანა ლომაა, ISBN 99928-975-3-8;
  2. ოთარ კვაჭაძე, „ტერორომანა“, თბ 2002, რედაქტორ: ნანა ლომაა, ISBN 99928–975–6–2;
  3. „ანტკორუფცულ მოძრაობა“, თბ 2003, შემდგენელ: მალხაზ ბაძაღუა, რედაქტორ: პროფ.რომან შენგელა, უაკ (VDC) 351/.354 (082) ა693;
  4. ჯემალ გაბელა, „ადამანს მოტაცებს სსხლსსამართლებრ და კრნოლოგურ ასპექტებ“, თბ 2003, რედაქტორ: ოთარ კვაჭაძე, უაკ (VDC) 343.4 (479.22) გ124;
  5. ოთარ კვაჭაძე, „ცხოვრებსეულ უანსებ კარს მომდგარ არჩევნებს ფონზე“, თბ 2003, რედაქტორ: ნანა ლომაა;
  6. მალხაზ ბაძაღუა, „ურულ პედაგოგკა“, თბ 2006, რედაქტორ: აკად. ნათელა ვასაძე, ISBN 99940-0-943-5;
  7. „სამართლებრ დახმარება საჯარო მოხელეებსათვს“, თბ 2007, რედაქტორ: მალხაზ ბაძაღუა, ISBN 978–99940–737–5–7;
  8. „სამართლებრ დახმარება მოსახლეობსათვს“, თბ 2007, რედაქტორ: მალხაზ ბაძაღუა, ISBN 978–99940–737–6–4;
  9. „საქართველოს კონსტტუცა“, ქართულ და აფხაზურ ენებზე, თბლ 2007, რედაქტორ: მალხაზ ბაძაღუა, ISBN 99940–702–7–4.