ცენტრი კრებულში - "კრიმინოლოგია და სამართალდამცავი სისტემა"

ბეჭდვა

ამერს შეერთებულ შტატებს საელჩოს დემოკრატულ კომს ფნანსურ მხარდაჭერთ გამოცემულ კრებულშ „კრნოლოგა და სამართალდამცავ სტემა: აშშ & საქართველო“ მოხსენებულა მოკლე ნფორმაცა „დანაშაულობს კვლევსა და პროგნოზრებს ცენტრს“ დაარსებსა და დანშნულებს შესახებ.

ამ კრებულს 195–ე გვერდზე ვკთხულობთ:


2001 წელს მეცნერთა ჯგუფმა (მ.ბაძაღუა, გ.ღლონტ, გ.თოდრა და სხვ.) შექმნა საზოგადოებრ ორგანზაცა „დანაშაულობს კვლევსა და პროგნოზრებს ცენტრ“ მ.ბაძაღუას ხელმძღვანელობთ. სხვადასხვა კრნოლოგურ საკთხებს შორს ცენტრ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კორუფციისა და ორგანზებულ დანაშაულ პრობლემებს. ამ მმართულებთ გამოქვეყნებულ ნაშრომებ ასახავენ კრნოლოგურ მეცნერებს თანამედროვე დონეს. ცენტრს დაგეგმ აქვს ცალკეულ დანაშაულობს აღკვეთს მეთოდოლოგურ მასალებს დამუშავებაც.